ЦПО “Велики Преслав“ към  „ Електра 89 “ ЕООД

Населено място: Област Плевен, град Плевен

Адрес: ул. „Стефан Караджа“ № 22 А ет. 1

Офис телефон :064 801 178                                                       

Управител: Николай  Иванов  Иванов

телефон :0898513363 ;е-mail: elektra_89@gbg.bg

Директор ЦПО : инж. Валя Георгиева Иванова

телефон : 0898246797 ;
е-mail: cpo_velikipreslav@abv.bg

Обща информация:

   Център за професионално обучение „Велики Преслав“ се намира в град Плевен и е създаден към фирма „ЕЛЕКТРА 89“ ЕООД  с Лицензия № 2014121194/ 25.02.2015г., издадена на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 132/26.02.2015 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). Има право да провежда и валидира обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация по следните професии и специалности:

Предлагани професии, специалности:

1. Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030

1.1. Специалност „Оперативно счетоводство“, Код 3440301, трета степен на професионална

2. Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, Код 345050

2.1. Специалност“ Малък и среден бизнес“, Код 3450501, втора степен на професионална квалификация

3. Професия „Оператор на компютър“, Код 482030

3.1. Специалност „Текстообработване“, Код 4820301, първа степен на професионална квалификация

4. Професия „Заварчик“, Код 521090

4.1. Специалност „Заваряване“, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация

5. Професия „Електромонтьор“, Код 522020

5.1. Специалност „Електрически машини и апарати“, Код 5220201, втора степен на професионална квалификация

5.2. Специалност“Електрообзавеждане на производството“, Код 5220204, втора степен на професионална квалификация

5.3. Специалност „Електрически инсталации“, Код 5220210, втора степен на професионална квалификация

5.4. Специалност „Електродомакинска техника“, Код 5220211, втора степен на професионална квалификация

6. Професия „Монтьор на подемно – транспортна техника“, Код 525060

6.1. Специалност „Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“, Код 5250601, втора степен на професионална квалификация

7. Професия „Помощник – възпитател“, Код 762030

7.1. Специалност „Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, Код 7620301, трета степен на професионална квалификация

Други обучения:    Обучения по Ключови компетентности- езикови и дигитални

                                    Обучения по „Здравословни и безопасни условия на труд“;

                                    Семинари по заявка на работодател.

Форми на обучение:  Дневна;   Вечерна,  Съботно-неделна;  Задочна; Индивидуална.

Съобразно мисията си, ЦПО”ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ към “ЕЛЕКТРА 89”ЕООД е гъвкав, предприемчив и адаптивен Център, със съвременен мениджмънт, ориентиран към критериите и потребностите на образователното пространство в цялата страна, с перспективна програма за разгръщане на приходоносни дейности, подготовка на обучаемите за високопрофесионална реализация, предприемачески дух и лидерски позиции.