Професия „Електромонтьор“, код 522020

Специалност „Електродомакинска техника“, код 5220211 – втора степен на професионална квалификация;

           Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти.

 То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН.

 След завършване на обучението, обучаваните придобиват професионална квалификация по специалността и овладяват система от знания и умения:

    Извършва монтажа на домакински уреди – хладилници, миялни машини, печки, в домовете на клиенти.

   Наблюдава и тества работата на уредите и задава първоначалните настройки.

Демонтира и слага наново стари кухненски шкафове и поставя нови във връзка с монтажа на уредите.

  Настройва миялни машини и свързва уреда с водопроводните тръби чрез ръчни инструменти.

  Съветва клиентите, давайки инструкции за правилното ползване на уредите и им осигурява телефон за поддръжка.

  Извършва инсталиране, ремонт, поддръжка и изпитания на битова техника, като в зависимост от характера и спецификата на конкретната трудова задача се извършват: Механични – демонтажно-монтажни операции; електромеханични демонтажно-монтажни операции, измервателни операции, настройка и регулиране; калкулиране на извършените услуги, сключване на договори, консултантски услуги, работа с компютър и др.

Ремонтира домакински уреди, като готварски и отоплителни печки, микровълнови фурни, бойлери, ютии, аспиратори, кафемелачки, прахосмукачки, фритюрници, кухненски машини, перални и миялни машини и др.. Работи с набори от шлосерски инструменти и приспособления, механо и елктромонтажни инструменти, измерителни и контролни уреди, механични елементи, резервни части, почистващи и смазващи вещества и др.

Изисквания към кандидатите:

– Минимално входящо образователно равнище на обучавания –Завършен клас от средно образование.

– Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Електромонтьор”; специалност “Електродомакинска техника”.

2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.

3. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация  за част от професията се удостоверява с Удостоверение за професионална квалификация

6. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.